Klik her for at komme til forsiden
Projektet Om forfatterne Kontakt os Gæstebog
Indholdsfortegnelse over bilag
Bilag 1 - Interviews
   1.1 Spørgerammer
     1.1.1 Spørgeramme for Poul Lautrup 1 og Jacob Kappelgaard Toft
     1.1.2 Spørgeramme for Lene Briand Madsen
     1.1.3 Spørgeramme for Poul Lautrup 2
   1.2 Referater
     1.2.1 Referat af interview med Poul Lautrup 1
     1.2.2 Referat af interview med Jacob Kappelgaard Toft
     1.2.3 Referat af interview med Lene Briand Madsen
     1.2.4 Referat af interview med Poul Lautrup 2
Bilag 2 - Ontologien
   2.1 Samtlige videregående uddannelser (instanser)
   2.2 Instanseksempler
Bilag 3 - Tillæg til vejledningsteorierne
   3.1 Den kompetente vejledermodel
   3.2 Repertory grid
Bilag 4 - Linieseminar – Vidensindsamlingen i relation til ekspertsystemer
  1 Indledning
  2 Ekspertsystemer og eksperter
  3 Vidensindsamlingen / knowledge acquisition
  4 Vidensindsamlingsteknikker
   4.1 Direkte metoder
     4.1.1 Interview
     4.1.2 Observation
     4.1.3 Protokol analyse
   4.2 Indirekte metoder
     4.2.1 Multidimensional scaling
     4.2.2 Repertory Grid
   4.3 Andre metoder
     4.3.1 Induktion
     4.3.1 Tekst analyse / litteraturstudier
  5 Diskussion
  6 Litteraturen bag vidensindsamlingsteknikkerne
  7 Konklusion
  8 Fremtidsperspektivering
  9 Referencer

© (2004) Richard M. Motzfeldt & Heino L. Jensen