Klik her for at komme til forsiden
Projektet Om forfatterne Kontakt os Gæstebog
Indholdsfortegnelse
 1. Indledning
  1.1 Problemstilling
  1.2 Problemformulering
  1.3 Afgrænsning
  1.4 Kildekritik
 2. Metode
  2.1 Baggrund for valg af ekspertsystemtilgang
       2.1.1 Definition af ekspertsystemer
       2.1.2 Valg af ekspertsystemtilgang
  2.2 Valg af afhandlingens metode
  2.3 Valg af systemudviklingsmetode
       2.3.1 Soft System Methodology
       2.3.2 Ekspertsystemspecifik udviklingsmodel
  2.4 Brug af metode
       2.4.1 Identificeringsfasen
       2.4.2 Konceptualiseringsfasen
       2.4.3 Formaliseringsfasen
       2.4.4 Validering
  2.5 Opsummering og oversigt
 3. Identifikationsfasen
  3.1 Problemerkendelsen
       3.1.1 Interessentanalyse
       3.1.2 Den nuværende vejledningssituation
  3.2 Ekspertsystemets realisering
       3.2.1 Beskrivelse af de opstillede løsningsmodeller
               3.2.1.1 Den integrerede løsning
               3.2.1.1 Den selvstændige løsning
               3.2.1.1 Den kombinerede løsning
       3.2.2 Valg af løsningsmodel
  3.3 Roddefinition
 4. Konceptualiseringsfasen
  4.1 Vidensindsamling
       4.1.1 Vejledningshistorik
       4.1.2 Vejledning - Teori og praksis
               4.1.2.1 Vejledningsteorier
               4.1.2.2 Vejledning i praksis
       4.1.3 Valg af teoretisk model
       4.1.4 Opsummering og vurdering
  4.2 Begrebsmodel
       4.2.1 Dekomponering
       4.2.2 Validering af begrebsmodellen
  4.3 Begrebsmodellen vs. den udtrykte problemsituation
 5. Formaliseringsfasen
  5.1 Krav til systemet
       5.1.1 Use-cases
       5.1.2 Objekter og relationer blandt de videregående uddannelser
       5.1.3 Systemresonering
       5.1.4 Ikke-funktionelle krav
       5.1.5 Opsummering
  5.2 Håndtering af krav
       5.2.1 Domænemodel over ekspertsystemet
       5.2.2 Brugermodel over ekspertsystemet
  5.3 Brug af systemet
  5.4 Sekvensdiagrammer
  5.5 Den videre systemudvikling
 6. Validering
 7. Konklusion
 8. Perspektivering
 9. Litteraturfortegnelse
Appendiks 1 - Ekspertsystemers opbygning
Appendiks 2 - Unified Modeling Language (UML)

BILAG

© (2004) Richard M. Motzfeldt & Heino L. Jensen