Klik her for at komme til forsiden
Projektet Om forfatterne Kontakt os Gæstebog
Indholdsfortegnelse
» Indledning
Problemstilling
Problemformulering
Afgrænsning
Kildekritik
» Metode
» Identifikationsfasen
» Konceptualiserings-fasen
» Formaliseringsfasen
» Validering
» Konklusion
» Perspektivering
» Appendiks 1 - Ekspertsystemers opbygning
» Appendiks 2 - Unified Modeling Language (UML)
9. Litteraturfortegnelse
Litteraturfortegnelsen er ikke færdig endnu, pga. tekniske vanskeligheder, men vil snart være at finde på siden i sin endegyldige form...

Bøger
Arlow J. & Neustadt I.(2002) UML and the Unified Process, Pearson Education Limited,
  ISBN: 0 201 77060 1 Brinberg D. & McGrath J.D.(1985) Validity and the Research Process, Sage Publications inc.,
  ISBN: 0 8039 2302 1 Checkland P. & Scholes J.(1990) Soft Systems Methodology in Action, John Wiley & sons, ltd.,
  ISBN: 0 471 92768 6 Egan G.(2002) Den kompetente vejleder, Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning,
  ISBN: 87 7773 404 1 Frøkjær E. & Pedersen G.S.(1987) Klar besked om ekspertsystemer, Kommuneinformation,
  ISBN: - Hayes-Roth m.fl.(1983) Building Expert systems, Addison-Wesley Publishing Company, Inc.,
  ISBN: 0 201 10686 8 J. Cadle & D. Yeates(2001) Project management for information systems, Pearson Education Limited,
  ISBN: 0 273 65145 5 Lindh G.(1996) Femmeren - En vejledningsmetodik, Forlaget Studie og Erhverv a-s,
  ISBN: 87 7791 056 7 Løve T.(2002) Vejledning Ansig til ansigt, Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning,
  ISBN: 87 7773 409 2 Maaløe E.(2002) Casestudier af og om mennesker i organisationer, Akademisk Forlag A/S,
  ISBN: 87 500 3701 3 Peavy R.V.(1998) Konstruktivistisk vejledning, Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning,
  ISBN: 87 7773 186 7 Plant P.(1996) Fodfæste, Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning,
  ISBN: 87 7773 130 1 Undervisningsministeriet(2003) Vejledningsreformen - kort fortalt, Undervisningsministeriet,
  ISBN: 87 603 2327 2
  (Kan rekvireres gratis på hjemmesiden: http://pub.uvm.dk/2003/vejledning/)
Tilbage til indholdsfortegnelsen    Til starten af afsnittet
------Videre til appendiks 1 - Ekspertsystemets opbygning------

© (2004) Richard M. Motzfeldt & Heino L. Jensen