Klik her for at komme til forsiden
Projektet Om forfatterne Kontakt os Gæstebog
Indholdsfortegnelse
Projektet

Forord

Som det er tilfældet med mange projekter, så bliver disse ikke realiseret uden en vis form for hjælp. Indeværende afhandling er ingen undtagelse, og der indledes derfor med en personlig tak til Poul Lautrup, Jacob Kappelgaard Toft og Lene Briand Madsen, der i kraft af deres funktion som eksterne studievejledere har vist interesse for projektet og positivt bidraget til øget domæneforståelse.

Endvidere en personlig tak til Klaus Vilstrup (ASB) for at stille sin ekspertise til rådighed, i forbindelse med udarbejdelsen af den UML mæssige del af afhandlingen, samt afhandlingens to ansvarlige vejledere, Bjarne Rerup Schlichter (ASB) og Anders Petersen (ASB), for deres ubestridte tålmodighed og gode samarbejdsevner.

Idéen til indeværende afhandling skal findes i en kombination af det øgede bekendtskab der blev stiftet med ekspertsystemer og ikke mindst interessen herfor, som blev skærpet igennem vores linieseminar på Cand.merc.dat. Da ’Lov om vejledning om valg af uddannelse og er-hverv’ trådte i kraft d. 1. august 2004 var en af de primære målsætninger for loven, at de uddannelsessøgende selv skulle være i stand til at søge og anvende information til at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelse. Det er bl.a. på baggrund af denne målsætning og den førnævnte interesse for ekspertsystemer at indeværende afhandling er udarbejdet.

Tilbage står ønsket om at indeværende afhandling kan være med til at præge udviklingen på uddannelsesvejledningsområdet, så tankerne bag dette projekt med tiden kan komme samfun-det til gavn.

God fornøjelse med læsningen.

Med venlig hilsen


Richard M. Motzfeldt Heino L. Jensen

© (2004) Richard M. Motzfeldt & Heino L. Jensen